Keahlian Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) adalah berdasarkan kepada Seksyen 23. (1) Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) 1971, Perlembagaan Universiti Sains Islam Malaysia seperti berikut:

1. Naib Canselor sebagai Pengerusi

PROFESOR DATO’ Ts. DR. SHARIFUDIN MD SHAARANI
Naib Canselor
BSc Hons (UKM), MSc (Reading, UK) & Ph.D (Cambridge, UK)

2. Semua Timbalan Naib Canselor

PROFESOR DR. MOHD RADHI IBRAHIM
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
BA (Al-Azhar), MA (Malaya), Ph.D (Edinburgh)
PROFESOR DR. ADNAN MOHAMED YUSOFF
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
BA (Jordan), MA (Jordan) & Ph.D (UKM)
PROFESOR DATO’ DR. MUHAMMAD TAUFFIK MOHD NOOR
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
BMed Science (UKM), MD (UKM), Sarjana Kepakaran (Perubatan Keluarga) (UKM)

3. Pendaftar

DATO’ MUHAMMAD HAIZUAN ROZALI
Pendaftar
SmSa, SSa (UKM)

4. Bursar

HEZAN SHAH BIN ZAINUDDIN
Bendahari
Diploma In Accountancy (ITM) Bachelor of Accountancy (Hons) ITM

5. Ketua Pustakawan

NOR AZZAH MOMIN
Ketua Pustakawan
M.Sc. Info. Mgt. (UiTM), B.A. (Hons) IRKH (IIUM), Post Gad. Dip. Lib. Sc. (UiTM)

6. Penasihat Undang-Undang

YUHANI JAMIRAN
Penasihat Undang-Undang
LL.B (Hons) IIUM, LL.B Shariah (Hons) IIUM

7. Pegawai Lain Yang Dilantik oleh Naib Canselor

PROFESOR DR. MAHAZAN ABDUL MUTALIB@TALIB
Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik)
Bach. DIM (USIM), MOrgLead (Monash), PhD (UUM)
PROF. MADYA DR. MOHD FAIZAL BIN KASMANI
Pengarah Pusat Komunikasi Strategik
PROFESOR MADYA DR. ASMADDY HARIS
Pengarah Pusat Kemajuan Profesional dan Pendidikan Berterusan
BEc (Hons.) (UUM), Mec (UUM), PhD (UKM)

8. Setiausaha

WAN NADIHAH WAN JAMIL
Ketua
Jabatan Canselori
B.Hsc. English Language and Literature (IIUM)