Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

PROFESOR Ts. DR. SHARIFUDIN MD. SHAARANI
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
BSc Hons (UKM), MSc (Reading, UK) & Ph.D (Cambridge, UK)
SHAHRUL HAFIFI MOHD FUAD
NOR SUHAILA MOHD NAZRI
Penolong Pegawai Tadbir (Kesetiausahaan)
MOHD NASZERULLAH RAMLI
MOHD SHAH AB GHANI