Pejabat Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Komunikasi Korporat)

PROFESOR MADYA DR. MAHAZAN ABDUL MUTALIB@TALIB
Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Komunikasi Korporat)
Bach. DIM (USIM), MOrgLead (Monash), PhD (UUM)
SURIYATI ISMAIL
Ketua
Unit Perancangan Strategik
NIK MUHAMMAD NAQIB AHMAD MOKHJAMIL
Penolong Pendaftar
Unit Perancangan Strategik
MUHAMAD IKMAL FIRDAUS MUSTAFA
Penolong Pendaftar
Unit Perancangan Strategik
SUHAIDA AHMAD
Penolong Pegawai Tadbir (Kesetiausahaan)
Unit Perancangan Strategik
MASTURA BINTI HAJI ABD WAHAB
Pembantu Tadbir (P/O)
Unit Perancangan Strategik