Sila ambil perhatian bahawa akibat penularan wabak COVID-19, warga USIM dinasihatkan untuk tidak membuat perjalanan ke luar negara sehingga keadaan kembali terkawal.

Pengenalan

Bermula 28 Januari 2015, semua kakitangan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) perlu mendapatkan kelulusan daripada Ketua Setiausaha (KSU), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi perjalanan ke luar negara atas urusan rasmi. Perkara ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk mengoptimumkan sumber dan langkah penjimatan untuk mengawal perjalanan ke luar negara.

Urusan bagi permohonan perjalanan ke luar negara bagi urusan rasmi boleh dibuat dengan melengkapkan borang permohonan, mendapatkan kelulusan daripada Ketua Jabatan, Bendahari dan Naib Canselor seterusnya salinan asal borang beserta dokumen berkaitan perlu dihantar kepada Pejabat Naib Canselor dalam tempoh 40 hari bekerja sebelum tarikh perjalanan.

Perjalanan atas tugas rasmi yang tidak mendapat kelulusan akan dihalang daripada mendapatkan:

  • Permohonan perlindungan insurans daripada Universiti;
  • Permohonan elaun pakaian panas;
  • Tuntutan perjalanan ke luar negara; dan
  • Lain-lain.

Prosedur Permohonan

Borang PermohonanContoh Pengisian Borang dan Surat IringanRujukan

No. Dokumen Pautan
1 Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2015
Kelulusan Lawatan Rasmi Ke Luar Negara Bagi Ketua Setiausaha Kementerian / Ketua Perkhidmatan / Ketua Jabatan Persekutuan / Ketua Eksekutif Badan Berkanun Persekutuan
2 Surat Kementerian Kewangan KK/BSBB 10/72 Jld. 8 (SK.1)(2)
Pematuhan Peraturan Perjalanan atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara oleh Badan-Badan Berkanun Persekutuan
3 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 2.4
Perbelanjaan Bagi Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara
4 Manual Prosedur Kerja PNC/01
Permohonan Luar Negara Atas Urusan Rasmi
5 E-mail Pejabat Ketua Setiausaha Kementeri Pendidikan Malaysia
Makluman Tempoh Bagi Permohonan Kelulusan Ke Luar Negara Atas Talian Bagi Universiti Awam
Permohonan Perlu Dihantar kepada Pejabat Naib Canselor dalam tempoh 20 hari sebelum tarikh perjalanan
Pertanyaan