Pejabat Pengerusi LPU

PROFESOR DATO’ DR. SIDDIQ HAJI FADZIL
RAJA MARIAM RAJA MOHD ESA
Penolong Pendaftar Kanan
Jabatan Pendaftar
SITI AISHAH NAIM
NUR SALWANA MOHAMAD
MOHAMAD KHUZAIRI SANUDIN