Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

PROFESOR MADYA DR. MOHD RUSHDAN MOHD JAILANI
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Dip. (KUSZA), B.A (IIUM), MA (ISTAC), PhD (Exeter)
ADIKA HAKMI AB GHANI
SHARIFAH ABIDAH SYED OMAR
Penolong Pegawai Tadbir Kanan (Kesetiausahaan)
SHARIFAH HANIZAH SYED SAHAB
MOHD NASZERULLAH RAMLI
LATIP BUJANG