Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

PROFESOR DR. ADNAN MOHAMED YUSOFF
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
BA (Jordan), MA (Jordan) & Ph.D (UKM)
MOHD HAZRUL FAREEZA HARUN
Penolong Pendaftar Kanan
SHARIFAH ABIDAH SYED OMAR
Penolong Pegawai Tadbir Kanan (Kesetiausahaan)
LATIP BUJANG