Jabatan Canselori

WAN NADIHAH WAN JAMIL
Ketua
Jabatan Canselori
B.Hsc. English Language and Literature (IIUM)
MOHD YUSOF SUMALI
Pembantu Tadbir Kanan
DEWI SORYATI A.HADI
Pembantu Tadbir Kanan (KUP)
Pembantu Tadbir
MOHD NASZERULLAH RAMLI