Pengerusi

PROFESOR DATO’ DR. MOHAMED RIDZA WAHIDDIN
Naib Canselor
B.Sc (Hons) Physics (Manchester), M.Sc (Theoretical Physics) (Manchester), Ph.D (Theoretical Physics) (Manchester), Diploma in Islamic Studies (IIUM), DSc (Higher Doctoral Degree) (Manchester)

Timbalan Pengerusi

Ahli

PROFESOR DR. MOHD RADHI IBRAHIM
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
BA (Al-Azhar), MA (Malaya), Ph.D (Edinburgh)
PROFESOR MADYA DR. MOHD RUSHDAN MOHD JAILANI
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Dip. (KUSZA), B.A (IIUM), MA (ISTAC), PhD (Exeter)
DATO’ MUHAMMAD HAIZUAN ROZALI
Pendaftar
SmSa, SSa (UKM)
SITI NURBAYA ISMAIL
Pemangku Bendahari
Jabatan Bendahari
B.Acct (Hons) (UUM)
IR. AZAHAR AWALLUDIN
Pengarah Pembangunan
Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti
B. Eng Mech (UTM), MBA (UM), P.Eng
PROFESOR DR. NORITA MD NORWAWI
Dekan
Pusat Pengajian Siswazah
BSc. (New South Wales, Australia), MSc. (UKM) & PhD (UUM)
HAMMAD FARHI MOHD SAUDI
Pengarah
Pusat Komunikasi Strategik
KHADIJAH CHAMILI
Pengarah
Pusat Pembangunan Sistem dan Kejuruteraan
KAPTEN (B) ABDUL WAHAB MAT ZIN
Pengarah Keselamatan
Jabatan Keselamatan
NORLIZAWATY TUMIN
Ketua Bahagian
Bahagian Pengurusan Akademik
HAJI MAZLAN NAWANG
Ketua Bahagian
Bahagian Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
DR. NIK MOHD SHAFIKUDIN MD TAUJUDDIN
Pengarah
Pusat Kesihatan Universiti
ILHAM SUHANA IDRIS
Penolong Bendahari Kanan
Jabatan Bendahari
NUR EKMAL BUHARY
Pemangku Pengarah Pusat Sukan
Pusat Sukan

Setiausaha

WAN NADIHAH WAN JAMIL
Penolong Pendaftar Kanan