Pengerusi

PROFESOR DATO’ Ts. DR. SHARIFUDIN MD SHAARANI

Timbalan Pengerusi

Ahli

PROFESOR DR. MOHD RADHI IBRAHIM
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
PROF. MADYA DR. MOHD FAIZAL BIN KASMANI
Pengarah Pusat Komunikasi Strategik
Pusat Komunikasi Strategik
PROFESOR DR. ADNAN MOHAMED YUSOFF
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
PROFESOR DATO’ DR. MUHAMMAD TAUFFIK MOHD NOOR
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
DATO’ MUHAMMAD HAIZUAN ROZALI
HEZAN SHAH BIN ZAINUDDIN
Bendahari
Jabatan Bendahari
NOR AZZAH MOMIN
Ketua Pustakawan
Jabatan Perpustakaan
Ir. SHAHRIN AMRI BIN JAHARI
Pengarah
Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti
Ts. MOHD SAIFUL BIN ABDUL SAMAD
Pengarah
Pusat Pembangunan Sistem dan Kejuruteraan
MOHD ASRI HUSAIN
Pengarah
Pusat Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH)
MOHD SHAHRUL NIZAM B. MOHAMED SHAMSUDDIN
Pengarah Keselamatan
Jabatan Keselamatan
PROF. DR. AMIR BIN SHAHARUDDIN
Pengarah
Pusat Pengurusan Akademik
NUR EKMAL BUHARY
ISMAIL BIN AHMED
Pengarah
Pusat Kebudayaan
HARIZA BT MOHD YUSOF
Pengarah
Pusat Penerbit

Setiausaha

WAN NADIHAH WAN JAMIL
Ketua
Jabatan Canselori
B.Hsc. English Language and Literature (IIUM)