Pengerusi

PROFESOR DATO’ Ts. DR. SHARIFUDIN MD SHAARANI
Naib Canselor
BSc Hons (UKM), MSc (Reading, UK) & Ph.D (Cambridge, UK)

Timbalan Pengerusi

Ahli

PROFESOR DR. MOHD RADHI IBRAHIM
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
BA (Al-Azhar), MA (Malaya), Ph.D (Edinburgh)
PROFESOR DR. ADNAN MOHAMED YUSOFF
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
BA (Jordan), MA (Jordan) & Ph.D (UKM)
PROFESOR DATO’ DR. MUHAMMAD TAUFFIK MOHD NOOR
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
BMed Science (UKM), MD (UKM), Sarjana Kepakaran (Perubatan Keluarga) (UKM)
DATO’ MUHAMMAD HAIZUAN ROZALI
Pendaftar
SmSa, SSa (UKM)
SITI NURBAYA ISMAIL
Bendahari
Jabatan Bendahari
B.Acct (Hons) (UUM)
IR. AZAHAR AWALLUDIN
Pengarah Pembangunan
Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti
B. Eng Mech (UTM), MBA (UM), P.Eng
PROFESOR DR. NORITA MD NORWAWI
Dekan
Pusat Pengajian Siswazah
BSc. (New South Wales, Australia), MSc. (UKM) & PhD (UUM)
DR. HAMMAD FARHI MOHD SAUDI
Pengarah
Pusat Komunikasi Strategik
KHADIJAH CHAMILI
Pengarah
Pusat Pembangunan Sistem dan Kejuruteraan
KAPTEN (B) ABDUL WAHAB MAT ZIN
Pengarah Keselamatan
Jabatan Keselamatan
NORLIZAWATY TUMIN
Ketua Bahagian
Bahagian Pengurusan Akademik
HAJI MAZLAN NAWANG
Ketua Bahagian
Bahagian Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
DR. NIK MOHD SHAFIKUDIN MD TAUJUDDIN
Pengarah
Pusat Kesihatan Universiti
ILHAM SUHANA IDRIS
Penolong Bendahari Kanan
Jabatan Bendahari
NUR EKMAL BUHARY
MARWAN TAHIR
Penolong Pendaftar Kanan
Pusat Keusahawanan Universiti

Setiausaha

WAN NADIHAH WAN JAMIL
Ketua
Jabatan Canselori