1. Pengerusi
  2. Timbalan Pengerusi
  3. Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana Pesta Konvo
  4. Pengerusi Jawatankuasa Teks Ucapan & Pengerusi Jawatankuasa Penyediaan Buku Konvokesyen
  5. Pengerusi Jawatankuasa Acara dan Jemputan
  6. Pengerusi Jawatankuasa Kewangan
  7. Pengerusi Jawatankuasa Persiapan Fizikal
  8. Pengerusi Jawatankuasa Sambutan, Protokol Publisiti dan Media & Pengerusi Jawatankuasa Santapan
  9. Pengerusi Jawatankuasa Perarakan, Jubah dan Skrol
  10. Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan
  11. Pengerusi Jawatankuasa Teknikal ICT

Pejabat Naib Canselor
Jabatan Canselori
Universiti Sains Islam Malaysia