Ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU)

///Ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU)
Ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) 2018-12-01T12:27:48+00:00

Keahlian Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) adalah berdasarkan kepada Seksyen 23. (1) Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) 1971, Perlembagaan Universiti Sains Islam Malaysia seperti berikut:

1. Naib Canselor sebagai Pengerusi

PROFESOR DATO’ DR. MUSA AHMAD
Naib Canselor
B.Sc. (UKM), M.Sc., Ph.D (Manchester) AMIC

2. Semua Timbalan Naib Canselor

PROFESOR DR. ABDUL RAHIM ABDUL RAHMAN
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
B.A (East London), MA (Southampton), Ph.D (Southampton)
PROFESOR MADYA DR. MOHD RUSHDAN MOHD JAILANI
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Dip. (KUSZA), B.A (IIUM), MA (ISTAC), PhD (Exeter)
PROFESOR DATO’ DR. ROSHADA HASHIM
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
BSc Hons (Salford), PhD (Salford)

3. Pendaftar

DATO’ MUHAMMAD HAIZUAN ROZALI
Pendaftar
SmSa, SSa (UKM)

4. Bursar

DATO’ HAJI MOHD ABD RASID MOHD FADZIL
Bendahari
B. Econs. (Accounting) UM, MBA (University of Wales, Cardiff)

5. Ketua Pustakawan

NOR AZZAH MOMIN
Pemangku Ketua Pustakawan
M.Sc. (UiTM), PG Dip. (UiTM), B.A (IIUM)

6. Penasihat Undang-Undang

YUHANI JAMIRAN
Penasihat Undang-Undang
LL.B (Hons) IIUM, LL.B Shariah (Hons) IIUM

7. Pegawai Lain Yang Dilantik oleh Naib Canselor

PROFESOR MADYA DR. ASMADDY HARIS
Penolong Naib Canselor (Infraplan)
BEc (Hons.) (UUM), Mec (UUM), PhD (UKM)
IR. AZAHAR BIN AWALLUDIN
Pemangku Pengarah Pembangunan
DR. HAYATI ISMAIL
Pengarah Pusat Komunikasi Strategik
B.Ed TESL (UPM), M.Ed TESL (UTM), Ph.D (Warwick)