Ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU)

///Ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU)
Ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) 2018-12-01T12:27:48+00:00

Keahlian Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) adalah berdasarkan kepada Seksyen 23. (1) Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) 1971, Perlembagaan Universiti Sains Islam Malaysia seperti berikut:

1. Naib Canselor sebagai Pengerusi

PROFESOR DATO’ DR. MUSA AHMAD
Naib Canselor
B.Sc. (UKM), M.Sc., Ph.D (Manchester) AMIC

2. Semua Timbalan Naib Canselor

PROFESOR DR. ABDUL RAHIM ABDUL RAHMAN
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Bachelor of Finance with Accounting (University of East London,UK) , Master of Islamic Finance (University of Southampton,UK), Ph.D (University of Southampton,UK)
PROFESOR DATO’ DR. HASSAN BASRI AWANG MAT DAHAN
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
BA Hons (Kuwait), M.Litt (St Andrews), Ph.D (Edinburgh)
PROFESOR DATO’ DR. ROSHADA HASHIM
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
BSc Hons (Salford), PhD (Salford)

3. Pendaftar

MUHAMMAD HAIZUAN ROZALI
Pendaftar
SmSa, SSa (UKM)

4. Bursar

DATO’ HAJI MOHD ABD RASID MOHD FADZIL
Bendahari
B. Econs. (Accounting) UM, MBA (University of Wales, Cardiff)

5. Ketua Pustakawan

JASMIN JAIMON
Ketua Pustakawan
DPT, B.Sc Hons (UKM), Post Grad. Dip. Lib. Sc. (UiTM), Dip. Sys. Analysis (UiTM)

6. Penasihat Undang-Undang

YUHANI JAMIRAN
Penasihat Undang-Undang
LL.B (Hons) IIUM, LL.B Shariah (Hons) IIUM

7. Pegawai Lain Yang Dilantik oleh Naib Canselor

PROFESOR MADYA DR. AWANGKU ABDUL RAHMAN HJ. AWANGKU YUSSUF
Pengarah Pusat Libatsama Masyarakat dan Jaringan Industri
B.Sc. (Hons) Physics, Kent University, UK M.Sc. (Applied and Modern Optics), Reading University, UK Ph.D (Optics), Reading University, UK
IR. AZAHAR BIN AWALLUDIN
Pengarah Pembangunan (Menjalankan Fungsi)
PROFESOR DR. MOHD YAHYA BIN MOHAMED ARIFFIN
Pengarah Pusat Komunikasi Strategik
Bachelor (UKM), Master (UKM), PH.D (UM)