Ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU)

///Ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU)
Ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) 2019-12-02T10:10:23+00:00

Keahlian Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) adalah berdasarkan kepada Seksyen 23. (1) Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) 1971, Perlembagaan Universiti Sains Islam Malaysia seperti berikut:

1. Naib Canselor sebagai Pengerusi

PROFESOR DR. MOHAMED RIDZA WAHIDDIN

2. Semua Timbalan Naib Canselor

PROFESOR DR. ABDUL RAHIM ABDUL RAHMAN
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Fakulti Ekonomi dan Muamalat
B.A (East London), MA (Southampton), Ph.D (Southampton)
PROFESOR MADYA DR. MOHD RUSHDAN MOHD JAILANI
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Dip. (KUSZA), B.A (IIUM), MA (ISTAC), PhD (Exeter)
PROFESOR DR. MOHAMMAD HAMIRUCE MARHABAN
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

3. Pendaftar

DATO’ MUHAMMAD HAIZUAN ROZALI
Pendaftar
SmSa, SSa (UKM)

4. Bursar

ZURAIDA ZAKARIA
Menjalankan Tugas Bendahari

5. Ketua Pustakawan

NOR AZZAH MOMIN
Ketua Pustakawan
M.Sc. (UiTM), PG Dip. (UiTM), B.A (IIUM)

6. Penasihat Undang-Undang

YUHANI JAMIRAN
Penasihat Undang-Undang
LL.B (Hons) IIUM, LL.B Shariah (Hons) IIUM

7. Pegawai Lain Yang Dilantik oleh Naib Canselor

PROFESOR MADYA DR. ASMADDY HARIS
Penolong Naib Canselor (Pengurusan Infrastruktur, Perancangan Pembangunan & Projek Khas)
BEc (Hons.) (UUM), Mec (UUM), PhD (UKM)
PROFESOR DR. MOHD YAHYA MOHAMED ARIFFIN
Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Pengantarabangsa)
Bachelor (UKM), Master (UKM), PH.D (UM)
PROFESOR MADYA TS. DR. MADIHAH MOHD SAUDI
IR. AZAHAR BIN AWALLUDIN
Pemangku Pengarah Pembangunan