Pengerusi

PROFESOR DATO’ DR. MOHAMED RIDZA WAHIDDIN
Naib Canselor
B.Sc (Hons) Physics (Manchester), M.Sc (Theoretical Physics) (Manchester), Ph.D (Theoretical Physics) (Manchester), Diploma in Islamic Studies (IIUM), DSc (Higher Doctoral Degree) (Manchester)

Timbalan Pengerusi

PROFESOR DR. MOHD RADHI IBRAHIM
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
BA (Al-Azhar), MA (Malaya), Ph.D (Edinburgh)

Ahli

PROFESOR MADYA DR. MOHD RUSHDAN MOHD JAILANI
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Dip. (KUSZA), B.A (IIUM), MA (ISTAC), PhD (Exeter)
PROFESOR DR. MOHAMMAD HAMIRUCE MARHABAN
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
B. Eng (Salford, UK), PhD (Surrey, UK)
ZURAIDA ZAKARIA
Pemangku Bendahari
Jabatan Bendahari
Ijazah Sarjana Muda Perakaunan, Diploma Perakaunan
DATO’ MUHAMMAD HAIZUAN ROZALI
Pendaftar
SmSa, SSa (UKM)
IR. AZAHAR BIN AWALLUDIN
Pengarah Pembangunan
Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti
B. Eng Mech (UTM), MBA (UM), P.Eng
HAMMAD FARHI MOHD SAUDI
Pengarah
Pusat Komunikasi Strategik
KHADIJAH CHAMILI
Pengarah
Pusat Pembangunan Sistem dan Kejuruteraan
KAPTEN (B) ABDUL WAHAB MAT ZIN
Pengarah Keselamatan
Jabatan Keselamatan
NORLIZAWATY TUMIN
Menjalankan Tugas Ketua
Bahagian Pengurusan Akademik
SITI NURBAYA ISMAIL
Timbalan Bendahari Kanan
Jabatan Bendahari
NUR EKMAL BUHARY
Pegawai Belia dan Sukan Kanan
Pusat Sukan

Setiausaha

WAN NADIHAH WAN JAMIL
Penolong Pendaftar Kanan