•  

  "Dengan mengambil pendekatan seimbang antara aspek mental, fizikal dan rohani, USIM menekankan perspektif pendidikan yang menyeluruh ke arah pengaturan ilmu Naqli dan Aqli selaras dengan Falsafah, Misi & Visi USIM..."

  Profesor Dato' Dr. Musa Ahmad
  Naib Canselor

   
 •  

  "USIM berusaha dalam melahirkan graduan yang holistik dan seimbang dari segi rohani dan jasmani, sejajar dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju menjelang tahun 2020..."

  Profesor Dato' Dr. Hassan Basri Awang Mat Dahan
  Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

   
 •  

  "USIM bertekad menghasilkan penyelidikan yang mempunyai integrasi Naqli & Aqli yang mampu memberi kebaikan kepada ummah"

  Profesor Dato' Dr. Roshada Hashim
  Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

   

Navigasi


Pejabat Pentadbiran Canselori, Aras 4, Bangunan Canselori

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: (+60) 06-798 8042/8024 | Fax: (+60) 06-798 8041
Email: webmaster.canselori[at]usim.edu.my