Laman Utama 2020-10-06T10:27:44+08:00

Menerajui Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli

USIM in Brief

Permohonan Kelulusan Ke Luar Negara

Amanat Naib Canselor

Teks Ucapan

Tempahan Fasiliti

Buletin

Jawatankuasa Anti-Rasuah ditubuhkan di bagi Gerakan Pemantapan Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Dalam Pengurusan Pentadbiran

4 Mac 2020 - Mesyuarat Jawatankuasa Anti-Rasuah Bil. 1/2020, Universiti Sains Islam Malaysia telah diadakan buat pertama kalinya di Bilik Mesyuarat Naib Canselor, Aras 5, Bangunan Canselori. Tujuan Jawatankuasa ini ditubuhkan adalah untuk memantapkan governans, integriti dan anti-rasuah dalam pentadbiran [...]

Prof. Dr. Mohammad Hamiruce Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan Dan Inovasi) Baharu USIM

NILAI, 23 Disember 2019 – Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) menerima Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) baharu iaitu Profesor Dr. Mohammad Hamiruce Marhaban, 43 yang telah dilantik oleh Menteri Pendidikan bagi tempoh tiga tahun bermula 15 Disember 2019 hingga [...]

Majlis Penghargaan Mantan Naib Canselor dan Ahli Lembaga Pengarah Universiti

Putrajaya, 18 Oktober 2019 - Majlis Penghargaan kepada Mantan Naib Canselor dan Ahli Lembaga Pengarah Universiti telah diadakan di Dorsett Putrajaya bersempena untuk memberi penghargaan kepada Profesor Dato' Dr. Musa Ahmad yang telah dilantik sebagai Naib Canselor USIM pada 16 [...]