•  

  "Dengan mengambil pendekatan seimbang antara aspek mental, fizikal dan rohani, USIM menekankan perspektif pendidikan yang menyeluruh ke arah pengaturan ilmu Naqli dan Aqli selaras dengan Falsafah, Misi & Visi USIM..."

  Profesor Dato' Dr. Musa Ahmad
  Naib Canselor

   
 •  

  "USIM menawarkan program pengajian yang unik dengan menggabungkan elemen Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli bagi melahirkan graduan yang seimbang"

  Profesor Dato' Dr. Zulkiple Abd. Ghani
  Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

   
 •  

  "USIM berusaha dalam melahirkan graduan yang holistik dan seimbang dari segi rohani dan jasmani, sejajar dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju menjelang tahun 2020..."

  Profesor Dato' Dr. Hassan Basri Awang Mat Dahan
  Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

   
 •  

  "USIM bertekad menghasilkan penyelidikan yang mempunyai integrasi Naqli & Aqli yang mampu memberi kebaikan kepada ummah"

  Profesor Dato' Dr. Roshada Hashim
  Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

   

Navigasi

Buletin Jabatan

 •  Amanat Naib Canselor USIM 2018 Fokus Tiga Teras Utama
  NILAI, 13 Februari 2018 – Mendepani tahun 2018, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) terus mengorak langkah berani dan dinamik untuk menjayakan agenda Kampus Barakah. Justeru itu, untuk terus menggelombangkan agenda barakah di USIM, pada tahun ini Universiti memfokuskan strategi untuk men....

 • Profesor Dato’ Dr. Musa Ahmad dilantik semula sebagai Naib Canselor USIM
  NILAI, 28 Jul 2017 – Profesor Dato’ Dr. Musa Ahmad diberi kepercayaan oleh YB Dato’ Seri Idris Jusoh, Menteri Pendidikan Tinggi untuk terus menerajui kepimpinan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) sebagaI Naib Canselor apabila dilantik semula ke jawatan tersebut untuk tempoh dua (2) tahun lagi....


Pejabat Pentadbiran Canselori, Aras 4, Bangunan Canselori

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: (+60) 06-798 8042/8024 | Fax: (+60) 06-798 8041
Email: webmaster.canselori[at]usim.edu.my