Visi, Misi & Objektif

//Visi, Misi & Objektif
Visi, Misi & Objektif 2018-12-02T14:00:47+00:00

MOTO

Berilmu, Berdisiplin dan Bertakwa

FALSAFAH

Paduan di antara ilmu Naqli dan Aqli serta budi pekerti yang mulia adalah teras utama membentuk generasi cemerlang dan masyarakat berilmu

TEMA

Mempelopori Sains Islam, Memimpin Keilmuan

VISI

Mengintegrasikan ilmu Naqli dan Aqli untuk mentransformasi dan menghasilkan nilai kepada negara, ummah dan manusia sejagat

MISI

Bertekad menjadi sebuah institusi ilmu terkehadapan yang berteraskan pengajian Islam dan menjadi peneraju ilmu baharu yang menggunakan teknologi terkini bagi menghasilkan inovasi yang mampu mentransformasikan negara, ummah dan manusia sejagat

OBJEKTIF

  1. Memartabatkan pendidikan Islam serta membawanya ke dalam arus perdana pendidikan negara.
  2. Membina kesepaduan antara teori dan amali dalam diri setiap siswazah yang dikeluarkan.
  3. Melahirkan ilmuan Islam yang berpendidikan sepadu, mampu memimpin masyarakat majmuk serta mempunyai potensi yang tinggi menerajui pembangunan negara.
  4. Meneroka dan mengembalikan tradisi keilmuan Islam yang unggul bersesuaian dengan persekitaran dan teknologi terkini.
  5. Membekalkan modal insan yang kukuh dengan penghayatan nilai Islam yang mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan berkesan dalam masyarakat.