Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

//Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) 2019-04-05T10:49:25+00:00

Menu Direktori

Pejabat Pengerusi LPU

Pejabat Naib Canselor

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA)

Pejabat Urusetia LPU


Carian Staf

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

PROFESOR DATO’ DR. ROSHADA HASHIM
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
BSc Hons (Salford), PhD (Salford)
ALFAIZ MD SALLEH
NOR SUHAILA MOHD NAZRI
MOHD FAIZAL ISMAIL
MUHAMMAD ‘AFFUNDI ZAKARIA
MOHD SHAH AB GHANI