Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

//Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) 2019-09-25T10:34:09+00:00

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

PROFESOR MADYA DR. MOHD RUSHDAN MOHD JAILANI
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Dip. (KUSZA), B.A (IIUM), MA (ISTAC), PhD (Exeter)
MARWAN TAHIR
Penolong Pendaftar Kanan
SITI RAHAYU SAMIAN
AIDA ZUZANA CHE ARIFF
MOHD NASZERULLAH RAMLI
LATIP BUJANG