Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

//Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) 2019-04-05T10:49:16+00:00

Menu Direktori

Pejabat Pengerusi LPU

Pejabat Naib Canselor

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA)

Pejabat Urusetia LPU


Carian Staf

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

PROFESOR MADYA DR. MOHD RUSHDAN MOHD JAILANI
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Dip. (KUSZA), B.A (IIUM), MA (ISTAC), PhD (Exeter)
MARWAN TAHIR
Penolong Pendaftar Kanan
SITI RAHAYU SAMIAN
AIDA ZUZANA CHE ARIFF
MUHAMMAD ‘AFFUNDI ZAKARIA
AZLI BIN AHMAD