Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

PROFESOR DR. ADNAN MOHAMED YUSOFF
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
BA (Jordan), MA (Jordan) & Ph.D (UKM)
ADIKA HAKMI AB GHANI
SHARIFAH ABIDAH SYED OMAR
Penolong Pegawai Tadbir Kanan (Kesetiausahaan)
SHARIFAH HANIZAH SYED SAHAB
MOHD NASZERULLAH RAMLI
LATIP BUJANG