Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

//Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) 2019-09-25T10:34:02+00:00

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

PROFESOR DR. ABDUL RAHIM ABDUL RAHMAN
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Fakulti Ekonomi dan Muamalat
B.A (East London), MA (Southampton), Ph.D (Southampton)
FAIZUDIN AHMAD
ROSLINA AHMAD
DEWI SORYATI A.HADI
MOHD NASZERULLAH RAMLI
MOHD HELMY MOHD NOR