Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

//Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) 2019-04-05T10:49:07+00:00

Menu Direktori

Pejabat Pengerusi LPU

Pejabat Naib Canselor

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA)

Pejabat Urusetia LPU


Carian Staf

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

PROFESOR DR. ABDUL RAHIM ABDUL RAHMAN
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
B.A (East London), MA (Southampton), Ph.D (Southampton)
FAIZUDIN AHMAD
ROSLINA AHMAD
DEWI SORYATI A.HADI
MUHAMMAD ‘AFFUNDI ZAKARIA
MOHD HELMY MOHD NOR