Pejabat Pengerusi LPU

//Pejabat Pengerusi LPU
Pejabat Pengerusi LPU 2019-04-05T10:48:10+00:00

Menu Direktori

Pejabat Pengerusi LPU

Pejabat Naib Canselor

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA)

Pejabat Urusetia LPU


Carian Staf

Pejabat Pengerusi LPU

PROFESOR DATO’ DR. SIDDIQ HAJI FADZIL
HARYANEE ABU BAKAR
LATIP BUJANG