PENGENALAN

Program Future Muslim Leaders (FML) merupakan sebuah program untuk melahirkan pemimpin yang berketerampilan, berintegriti serta kompeten berdasarkan model Kepimpinan Islam yang digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ianya merupakan salah satu daripada inisiatif Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) untuk membangunkan bakal pemimpin Islam global dari kalangan mahasiswa-mahasiswinya.

 
  OBJEKTIF

Objektif program ini adalah:

    Melahirkan graduan yang boleh mempimpin dan mengurus organisasi dengan baik serta menghayati nilai-nilai Islam; dan
       
    Melahirkan pemimpin yang berintegriti dan kompeten yang mampu mencorak hala tuju organisasi.
       
  AKTIVITI

 • BIL AKTIVITI MODUL OUTCOME
  1 Proses Pemilihan Temuduga, Teambuilding (Penyelaras Program) Pencarian calon peserta
  2 Kursus Kepimpinan dan Kemasyarakatan Modul Kepimpinan (FKP) Sahsiah dan pendedahan kepada etiket dan protoko
 • BIL AKTIVITI MODUL OUTCOME
  1 Pementoran Bahasa Inggeris Modul Grooming Pelajar (FPBU) Peningkatan penguasaan Bahasa Inggeris
  2 Sukan dan Rekreasi Modul Sukan (Pusat Sukan) Membina semangat jati diri
  3 Kemasyarakaan - Dakwah Orang Asli dan Pembinaan Sahsiah Sebagai Seorang Dae'i Pendakwah Modul Kepimpinan (FKP) Peningkatan semangat sebagai pendakwah dan kemahiran berkomunikasi
 • BIL AKTIVITI MODUL OUTCOME
  1 Mobiliti Outbound - Pertukaran Pelajar Modul Mobiliti (USIM 'Alamiyyah)

  Peningkatan keyakinan dan pendedahan suasana pembelajaran yang baru

  2

  Kemasyarakatan – Dakwah golongan dalam pemulihan dadah

  Modul Kemasyarakatan (ACREDA)

  Peningkatan semangat sebagai pendakwah

  3

  Mentoran (Bahasa Arab-Program Anak Angkat)

  Modul Mobiliti (USIM 'Alamiyyah)

  Peningkatan keyakinan dan penguasaan Bahasa Arab

 • BIL AKTIVITI MODUL OUTCOME
  1 Bengkel Inovasi Modul Inovasi (FST)

  Pendedahan kepada pemikiran kreatif dan inovatif dalam rekacipta moden

  2

  Konferen Pemimpin Muda Islam Antarabangsa

  Modul Kepimpinan & Mobiliti

  Membuka jaringan luar negara dan penjanaan kewangan Universiti

  3

  Sukan dan Rekeriasi (Memanah dan Berkuda)

  Modul Sukan (Pusat Sukan)

  Peningkatan semangat jati diri dan pembelajaran sukan sunnah

 • BIL AKTIVITI MODUL OUTCOME
  1

  Kursus Keusahawanan

  Modul Keusahawanan (FEM)

  Melahirkan pelajar yang boleh mencipta peluang

  2

  Sukan dan Rekerasi (Berkayak / Mendaki)

  Modul Sukan (HEP)

  Semangat kerja berpasukan dan jati diri

  3

  Kursus Kemasyarakatan – Dakwah Orang Bandar

  Modul Kemasyarakatan (HEP dan FKP)

  Peningkatan semangat sebagai pendakwah

 • BIL AKTIVITI MODUL OUTCOME
  1

  Latihan Industri di Luar Negara atau di GLC

  Modul Mobiliti (USIM 'Alamiyyah)

  Pendedahan kepada dunia korporat

  SYARAT-SYARAT PENYERTAAN
 1. Terbuka kepada pelajar tahun satu (1) peringkat Ijazah Sarjana Muda di USIM
 2. Memperolehi keputusan akademik yang baik serta aktif dalam ko-kurikulum
 3. Tidak mempunyai sebarang tindakan tatatertib
 4. Perwatakan kepemimpinan menarik dan pandai berhujah di hadapan orang ramai
  BORANG PERMOHONAN

 Klik disini untuk mengisi borang permohonan