Menggapai Jaya USIM'16

Sebagai pusat rujukan Integrasi Naqli dan Aqli, USIM berhasrat untuk menjadi pusat rujukan serantau pada tahun 2016 - 2020 dan menjadi pusat rujukan peringkat global menjelang tahun 2025. Beberapa tindakan strategik telah diambil dengan memfokuskan kepada beberapa komponen seperti:

 1. Pemerkasaan Agenda Integrasi Naqli dan Aqli
 2. Penjanaan Kewangan Dan Autonomi
 3. Pengembangan Akademik
 4. Penyelidikan Dan Inovasi
 5. Rakan Strategik
 6. Pembangunan Pelajar
 7. Libatsama Masyarakat (community Engagement)
 8. Kemudahan ICT
 9. Penjenamaan (Branding)
 10. Kelestarian Alam Sekitar di Kampus USIM
 11. Pusat Sukan
 12. Seni budaya Pelajar


Pejabat Pentadbiran Canselori, Aras 4, Bangunan Canselori

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: (+60) 06-798 8042/8024 | Fax: (+60) 06-798 8041
Email: webmaster.canselori[at]usim.edu.my