Terma dan Rujukan Jumaah Profesor Universiti

///Terma dan Rujukan Jumaah Profesor Universiti
Terma dan Rujukan Jumaah Profesor Universiti 2018-12-01T15:04:59+00:00

Jumaah Profesor Universiti (JPU) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) ditubuhkan sebagai satu badan yang dilibatkan (engage) secara langsung dengan Naib Canselor sebagai kumpulan pemikir (think tank) strategik yang bertanggungjawab memberi idea, menyusun strategi, menasihat dan membuat pengesyoran untuk menambahbaik serta mengukuhkan kedudukan USIM sebagai institusi pendidikan terkemuka berdasarkan falsafah, misi dan bidang tujahan (niche) iaitu integrasi ilmu naqli dan aqli.

 1. Menyumbang idea bagi pemantapan haluan strategik Universiti bersabit komponen Akademik, Penyelidikan dan Inovasi dan Hubungan Luar
 2. Membantu Universiti menerusi kepakaran akademik dan profesional bagi membincang/membahaskan secara ilmiah aspek yang perlu digerakkan oleh USIM untuk muncul sebagai peneraju integrasi ilmu naqli dan aqli.
 3. Membantu Universiti menerusi pengetahuan dan kepakaran bagi mengukuhkan aspek pengurusan institusi, khususnya berkaitan kelestarian kewangan.
 4. Peranan check and balance bagi memastikan halatuju Universiti selari dengan aspirasi Kementerian.
 5. Berfungsi sebagai mentor kepada ahli akademik.
 1. JPU adalah jawatankuasa khas dan bebas di bawah Naib Canselor
 2. JPU dianggotai secara automatik oleh semua profesor warganegara USIM yang bertaraf tetap dan kontrak {samada contract of service atau contract for service}.
 3. JPU mempunyai barisan pengurusan tertinggi untuk mengatur dan menyelaras perjalanannya.

EXCO JPU terdiri daripada

 1. Pengerusi
 2. Timbalan Pengerusi
 3. Setiausaha
 4. Timbalan Setiausaha
 5. Lima orang Exco

Peruntukan kewangan dibajetkan serta diletakkan di bawah Belanja Mengurus Pejabat Naib Canselor.

 1. Mesyuarat JPU diadakan tiga bulan sekali.
 2. Mesyuarat Naib Canselor dengan Exco JPU diadakan tiga bulan sekali.
 3. Perjumpaan Naib Canselor bersama JPU dua kali setahun.

Mengadakan sekurang-kurangnya dua hard talk akademik setahun untuk idea baru kepada Universiti.

 • All
 • FEM
 • FKAB
 • FKP
 • FPBU
 • FPg
 • FPSK
 • FST
 • FSU
 • KPI
PROFESOR DATO’ DR. ROSHADA HASHIM
PROFESOR DATO’ DR. MUSA AHMAD
PROFESOR DR. HASLEE SHARIL LIM BIN ABDULLAH
PROFESOR DR. MOHD FADZILLAH BIN ABDUL RAZAK
PROFESOR DR. KAMARUZZAMAN BIN SEMAN
PROFESOR DR. MAHMUD BIN MOHD NOR
PROFESOR DATO’ DR. MUSTAFA MOHD HANEFAH
PROFESOR DATO’ DR. WAN MOHAMAD NASIR WAN OTHMAN
PROFESOR DR. MUHAMMAD TAUFFIK MOHD NOOR
PROFESOR DR. SITI RUGAYAH BINTI HJ. TIBEK
PROFESOR DR. FAUZIAS BINTI MAT NOR
PROFESOR DR. MOHD YAHYA BIN MOHAMED ARIFFIN
PROFESOR EMERITUS DATO’ DR. NIK MOHD NASRI NIK ISMAIL
PROFESOR EMERITUS TAN SRI DATO’ DR. ABDUL SHUKOR HJ. HUSIN
PROFESOR DR. NIK ZAINAL ABIDIN BIN NIK ISMAIL
PROFESOR DR. ABDUL SAMAT MUSA
PROFESOR DR. NORITA BINTI MD NORWAWI
PROFESOR DR. MUHAMMAD SHAMSIR BIN MOHD ARIS
PROFESOR DR. CHE ILINA BINTI CHE ISAHAK
PROFESOR DR. HAYATI BINTI ABD RAHMAN
PROFESOR DR. ABDUL RAHIM ABDUL RAHMAN
PROFESOR DR. ROSALINA BINTI ABDUL SALAM
PROFESOR DR. AMIR HUSIN MOHD NOR
PROFESOR DATO’ DR. HASSAN BASRI AWANG MAT DAHAN
PROFESOR DR. ROZHAN BIN MOHAMMED IDRUS
PROFESOR DR. WAN OMAR BIN ABDULLAH
PROFESOR DR. ZAINAL ABIDIN BIN MOHAMED
PROFESOR DR. ROSNI BIN SAMAH
PROFESOR DATO’ DR. ZULKIPLE ABD. GHANI
PROFESOR DR. CHE HUSNA AZHARI

Pejabat Naib Canselor
Jabatan Canselori
Aras 4, Bangunan Canselori
Universiti Sains Islam Malaysia