Pelan Strategik Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli

//Pelan Strategik Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli
Pelan Strategik Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli 2018-12-01T14:52:42+00:00

STRATEGIC GOAL 1

Membina kampus yang kondusif dan lestari dengan menyuburkan dan mengimarahkan budaya IQRA’ ke arah pembentukan ‘Kampus Barakah’
 
SG1

STRATEGIC GOAL 2

Memperkukuhkan dan menginovasi program akademik berteraskan integrasi ilmu Naqli dan Aqli melalui pendidikan yang fleksibel
 
SG2

STRATEGIC GOAL 3

Meningkatkan kebolehpasaran graduan dengan mengukuhkan kemahiran hidup melalui aktiviti pelajar yang berstruktur dengan memberi penekanan khas terhadap keusahawanan dan GIINA sebagai DNA bagi setiap pelajar USIM
 
SG3

STRATEGIC GOAL 4

Memperkasakan penyelidikan, pembangunan, inovasi dan pengkomersilan berdasarkan integrasi ilmu Naqli dan Aqli melalui kolaborasi strategik dan ko-pembelajaran bersama universiti terkemuka
 
SG4

STRATEGIC GOAL 5

Memperkasakan kelestarian kewangan melalui Waqaf dan aktiviti penjanaan pendapatan yang lestari
 
SG5

STRATEGIC GOAL 6

Menghayati program kepimpinan berasaskan-Qalbu dalam memupuk dan membimbing bakat pentadbiran dan akademik, serta keupayaan kepimpinan yang mampu mendokong bidang keutamaan negara dan cabaran global
 
SG6

STRATEGIC GOAL 7

Mengenalpasti, menarik dan mengekalkan bakat dan kepakaran sarjana yang mampu mempelopori, memacu dan memperkayakan bidang tujahan utama pengajaran dan penyelidikan universiti yang berkaitan Industri Halal, Kewangan Islam dan Keselamatan Maklumat
 
SG7

STRATEGIC GOAL 8

Menerajui program flagship yang akan menjadi showcase sebuah universiti terkemuka berteraskan Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli
 
SG8

STRATEGIC GOAL 9

Meningkatkan dan mensinergikan komunikasi secara jelas dan konsisten terutamanya mengenai halatuju dan matlamat strategi di semua peringkat pengurusan merentasi serta melangkaui ekosistem universiti
 
SG9