Fungsi Jabatan

/Fungsi Jabatan
Fungsi Jabatan 2018-10-29T12:49:05+00:00

Fungsi Jabatan

  • Menginstitusikan pejabat Naib Canselor dan pejabat Timbalan-timbalan Naib Canselor

  • Menyelaras dan mengkordinasi hubungan di antara Pejabat Naib Canselor dan Timbalan-timbalan Naib Canselor dengan pusat tanggungjawab, pemilik taruh serta masyarakat awam

  • Mengurus dan membantu memudahkan (facilitate) segala urusan, kemudahan dan hospitaliti Naib Canselor serta Timbalan-timbalan Naib Canselor

  • Bertanggungjawab menjaga hal ehwal kerahsiaan institusi dalam apa jua keadaan dan situasi