Pejabat Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Pengantarabangsaan)

PROFESOR DR. MOHD YAHYA MOHAMED ARIFFIN
Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Pengantarabangsa)
Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
BA Hons (UKM), MA (UKM), PhD (UM)
HAJI MOHD SAUPI PAUZI
Pegawai Tadbir N52
Perancangan Strategik & Pengantarabangsaan
SUHAIDA AHMAD
Penolong Pegawai Tadbir (Kesetiausahaan)