Pejabat Penolong Naib Canselor (Penjanaan dan Kelestarian Kewangan)

PROFESOR MADYA DR. ASMADDY HARIS
Penolong Naib Canselor (Penjanaan dan Kelestarian Kewangan)
BEc (Hons.) (UUM), Mec (UUM), PhD (UKM)
ZAIRUL HISHAM AHMAD KHULAIMI
Timbalan Bendahari Kanan
RAZMAN IBRAHIM
Penolong Pendaftar
(+60) 06-798 6292
HARYANEE ABU BAKAR
Penolong Pegawai Tadbir (Kesetiausahaan)
NOR AZEAN BINTI MOHD ISMAIL