Pejabat Urusetia LPU

Pejabat Urusetia LPU 2019-04-05T10:48:24+00:00

Menu Direktori

Pejabat Pengerusi LPU

Pejabat Naib Canselor

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OHSA)

Pejabat Urusetia LPU


Carian Staf

Pejabat Urusetia LPU

RAJA MARIAM RAJA MOHD ESA
Penolong Pendaftar Kanan
Jabatan Pendaftar
SITI AISHAH NAIM
NUR SALWANA MOHAMAD
MOHAMAD KHUZAIRI SANUDIN