Pejabat Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Pengantarabangsaan)

///Pejabat Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Pengantarabangsaan)
Pejabat Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Pengantarabangsaan) 2020-03-05T14:37:40+00:00

Pejabat Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Pengantarabangsaan)

PROFESOR DR. MOHD YAHYA MOHAMED ARIFFIN
Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik dan Pengantarabangsa)
Bachelor (UKM), Master (UKM), PH.D (UM)
SUHAIDA AHMAD