Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

///Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2018-12-01T21:23:35+00:00

Menu Direktori

Pejabat Pengerusi LPU

Pejabat Naib Canselor

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Pejabat Business Development Unit (BDU)

Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA)

Pejabat Urusetia LPU


Carian Staf

Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan / Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

WAN MOHD HILMI WAN ADAM