Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

///Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO) 2019-04-05T10:48:39+00:00

Menu Direktori

Pejabat Pengerusi LPU

Pejabat Naib Canselor

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA)

Pejabat Urusetia LPU

Carian Staf

Pejabat Ketua Pegawai Maklumat / Chief Information Officer (CIO)

PROFESOR MADYA TS. DR. MADIHAH MOHD SAUDI
PROFESOR MADYA DR. MOHAMMAD NAJIB JAFFAR
Penyelaras e-Pembelajaran
DR. AHMAD FADLY NURULLAH RASEDEE
MOHD SYAFAAT SAPARI
Penolong Pendaftar Kanan
ABDUL HADI MAJID NOOR AZAM
Pembantu Tadbir