Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

///Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO) 2018-12-01T14:19:53+00:00

Menu Direktori

Pejabat Pengerusi LPU

Pejabat Naib Canselor

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Pejabat Business Development Unit (BDU)

Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA)

Pejabat Urusetia LPU

Carian Staf

Pejabat Ketua Pegawai Maklumat / Chief Information Officer (CIO)

PROF. MADYA DR. MOHD ZALISHAM BIN JALI
PROF. MADYA DR. NURLIDA BASIR
Penyelaras e-Pembelajaran
DR. AHMAD FADLY NURULLAH RASEDEE
MOHD SYAFAAT SAPARI
Penolong Pendaftar Kanan