Pejabat Business Development Unit

///Pejabat Business Development Unit
Pejabat Business Development Unit 2018-12-01T14:25:06+00:00

Menu Direktori

Pejabat Pengerusi LPU

Pejabat Naib Canselor

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Pejabat Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Pejabat Business Development Unit

Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA)

Pejabat Urusetia LPU


Carian Staf

Pejabat Business Development Unit (BDU)

PROF. MADYA DR. JAMAL ABDUL NASSIR SHAARI
Ketua Unit / Prof. Madya
Fakulti Ekonomi dan Muamalat
PROF. MADYA DR. ASMADDY HARIS
DR. AZRUL AZLAN ISKANDAR MIRZA
Pensyarah Kanan
Fakulti Ekonomi dan Muamalat
MOHAMMAD NOORIZZUDDIN NOOH
Pensyarah Kanan
Fakulti Ekonomi dan Muamalat
NOR AZEAN MOHD ISMAIL
Pembantu Tadbir
Jabatan Canselori